Դոմենային անունը չի կարող օգտագործվել

պոռնոգրաֆիկ նյութերի տարածման նպատակով
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների պաշտպանությանը, ներքին կայունությանը, ազգային անվտանգությանը վնասող եւ (կամ) Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված նյութերի տարածման նպատակով
հանցագործության կատարման կոչեր պարունակող նյութերի տարածման նպատակով
սպամի (spam) տարածման նպատակով
այնպիսի ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի նպատակով, որոնց շրջանառությունը կամ ազատ շրջանառությունն արգելված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Գրանցորդն ունի նման ապրանքների վաճառքի կամ ծառայությունների մատուցման թույլտվություն)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված նյութերի տարածման նպատակով
թրաֆիքինգի իրականացման կամ դրա իրականացմանն որեւէ կերպ աջակցելու նպատակով եւ այլն

Անվայել բովանդակության առցանց դիմում