Համացանցը մարզային գրադարաններում

Տեխնիկական եւ ծրագրային պահանջված աջակցությունը մարզային գրադարաններին հասանելի է դառնում նաեւ այս՝  «Աջակցություն մարզային գրադարաններին» նախագծով։

Կազմակերպվում են համակարգիչների տեխնիկական եւ ծրագրային սպասարկման դասընթաց-վերապատրաստումներ՝ աշխատակիցների համար։

Տրվում են Wi-Fi երթուղիչ եւ վերանորոգված համակարգիչ։

Նախագիծն ուղղակիորեն նպաստում է մարզային գրադարաններում ինտերնետ կապն ուժեղացնելուն, համացանցում աշխատանքն ինքնուրույն կազմակերպելուն եւ, իհարկե, համացանցի տված հնարավորությունները գործում լիարժեք կիրառելուն։