Ինտերնետի ֆրագմենտացիա

Ինտերնետի ֆրագմենտացիան միասնական, բաց, գլոբալ ցանցի մասնատումն է ավելի փոքր, մեկուսացված ցանցերի։

Տարբեր երկրներ կամ տարածաշրջաններ սահմանում են իրենց քաղաքականությունը`ընթացակարգերն ու կանոնակարգերն ինտերնետի ազատ գործունեության վերաբերյալ, վերահսկում և/կամ սահմանափակում են ինտերնետի հասանելիությունը, գրաքննում բովանդակությունը։ Սա կոչվում է ինտերնետի ֆրագմենտացիա կամ մասնատում։

Այն իրականում վտանգում է ինֆորմացիայի ստացման և փոխանցման իրավունքը ։

Facebook
Twitter